Dnes je 8. 4. 2020

Informace pro pacienty

Změny od 1. dubna 2012

Vážení pacienti, v souv. s novelou zákona č. 48/1997 Sb., provedené zákonem č. 369/2011 Sb., platné a účinné od 1.4. 2012 si Vás dovoluji informovat:

 1. IČO Alergomedica sro je 28747798 IČZ 59385001
 2. provozní hodiny odpovídají ordinačním hodinám, tak jak jsou uvedeny na dveřích ordinace / na www.alergousti.cz
 3. sešit „Evidence stížností“ je k dispozici u sestry a bude Vám vydán na vyžádání
 4. seznam zdravotních služeb, ke kterým vyžadujeme písemný informovaný souhlas:
  • specifická alergenová imunoterapie –Phostal, Alutard, Pollinex
  • aplikace imunoglobulinových a jiných krevních preparátů
 5. neposkytujeme žádné nadstandardní výkony
 6. seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených, nebo jen částečně hrazených:
  • cena za pořízení kopie dokumentace 30 Kč / stránku
  • výpis z dokumentace 100 - 200 Kč
  • potvrzení do školy 50,- Kč
  • výpisy pro komerční pojišťovny na žádost pacienta dle ceníku komerční pojišťovny

MUDr. Martina Grimmová

Alergie a atopie – dva pojmy, co se pletou
Obecná charakteristika základních alergických onemocnění
Proč došlo k výraznému nárůstu alergických onemocnění?
Výrazný nárůst alergií v minulém století způsobila změna životního stylu. A právě faktory zevního prostředí hrají v tomto nárůstu důležitou roli. Ovlivnění těchto faktorů je úkolem v prevenci alergických onemocnění.

Co přinesla změna životního stylu?
 • trávíme většinu času v uzavřených prostorách (až 85 - 90 %), tím se více vystavujeme alergenům roztočů, plísní, chemickým látkám atd.
 • dálkově vytápěné byty přinesly změny teploty a vlhkosti a tím i nárůst některých alergenů (roztoče a plísně) uvnitř budov
 • více domácích mazlíčků (dříve většinou venku)
 • významnou roli hraje kouření, včetně pasivního kouření (! malé děti a těhotné)
 • opakované respirační infekty v ranném dětství spojené s častou léčbou antibiotiky
 • obezita provázená sníženou sportovní aktivitou
 • ve stravě převládají průmyslově zpracované potraviny s řadou aditiv, dochází ke změně střevní mikroflóry
 • atd.
Prevence alergie obecně
Druhy alergenů
Léčba alergických onemocnění obecně
Když přijdete k nám na vyšetření - diagnostika alergie